Ingyenes ÁSZF minta webáruházaknak

Olvasási idő: 4 perc

Ebben a cikkben összeállítottunk egy olyan Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mintát, amiből Te is el tudod készíteni a sajátodat.

Bevezetés

A webshop üzemeltetés egyik alapfeltétele 2022-ben, hogy a vásárló megtalálja, a webáruházunkra szabott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentumot a honlapon.

Bár ennek egyedinek kell lennie (tükröznie kell a saját szakterületedet, a termékek sajátos jellemzőit), mégis ugyanazokból az elemekből tevődik össze mindenki számára. Ezért ha találsz egy jó mintát, akkor gyakran csak egy-két elemet kell átalakítani, hogy egyből használni is tudd.

Ebben a cikkben, most pontosan azokat az elemeket mutatjuk, ami alapján könnyű elkészíteni egy saját ÁSZF-et.

Fontos megjegyzés: Az Általános Szerződési Feltételek egy jogi dokumentum, amelynek elkészítése magas szintű jogi szakértelmet kíván.

Mint minden minta esetében, úgy itt is igaz: nincs teljesen univerzális, mindenkinek megfelelő megoldás.

Ezért 2 opció van:

  1. Teljes egészében egy e-kereskedelemre szakosodott ügyvédre bízzuk az ÁSZF elkészítését (pl. a VirtualJog.hu ügyvédeire)
  2. Mi magunk készítjük el, de ilynekor is fontos bevonni egy szakembert, aki ellenőrzi, kiegészíti a minta alapján elkészült jogi dokumentumot.

Tehát a mintára sablonként érdemes tekinteni, és semmiképpen sem egy az egyben, változatlanul használni!

Az ÁSZF minta webshopoknak

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az XY cég (székhely:.., adószám:…), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ingyenes ÁSZF minta webáruházaknak.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:

A szolgáltató székhelye:

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszámai:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az áfát. Tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése, a rendelés leadása után miképpen lehet kérni a hibás adatok módosítását stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Jótállás

1.18. A PTK-féle kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. A kötelező, sávos jótállás szabályai, amennyiben a webshopban jótállásköteles termékek találhatók. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Város, 2022. ….hó …nap

Szeretnél még több értéket kapni?

A webshop üzemeltetésének több feltétele is van 2022-ben. Az Általános Szerződési Feltételek csak egy közülük. Ide tartozik, hogy megfelelő impresszummal rendelkezzen a webshopod. Ebben a cikkben írtunk részletesen arról, hogy milyen egy jó impresszum minta.

Amennyiben nem szeretnél bajlódni a szabályzat megírásával, és automatikusan frissülő ÁSZF-et szeretnél, amit ügyvédek készítenek, regisztrálj itt a VirtualJog Webshop csomagjára.

A Webshippy Akadémia hírlevelei segítenek, hogy még sikeresebb legyen vállalkozásod!

Tapasztalt szakértőink és külső partnereink osztják meg Veled tudásukat blog cikkek, videós tartalmak és webinarok keretében. Ne maradj le, iratkozz fel!

Picture of Kitti Papp-Karakas

Kitti Papp-Karakas

Ecommerce és logisztika szakértő.

Kapcsolódó cikkek

Összetett keresés

CÍMKÉK

GYŰJTEMÉNYEK

Tudnivalók induló webáruházaknak

49 cikk

Szervezd ki webáruházad logisztikáját

35 cikk

Növeld bevételeidet mások termékeinek értékesítésével

26 cikk

Marketing tippek webáruházaknak

63 cikk

Emeld a webshopodat a következő szintre

63 cikk